Cilj projekta je rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma Beketinci koji administrativno pripada Općini Čepin i broji 613 stanovnika. Navedenim će se unaprijediti društveni i kulturni sadržaj koji će unaprijediti kvalitetu života stanovnika Beketinaca.

Rezultati projekta: očuvanje kulturnog i ruralnog nasljeđa predmetnog naselja.