Pisano testiranje za radno mjesto stručni suradnik za pravne poslove. Pravni izvori za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (reigonalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ broj: 28/10, 36/09, 12/08
  2. Zakonom o komunalnom gospodarstvu – „Narodne novine“ broj: 178/04, 38/09, 79/09
  3. Zakon o upravnom postupku – „Narodne novine“ broj: 53/91 i 47/09
  4. Zakon o vlasništvu – „Narodne novine“ broj: 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09
  5. Zakonom o obveznim odnosima – „Narodne novine“ broj: 41/08, 63/08 i 134/09
  6. Ovršni zakon – „Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99.