Područje Elektroslavonija Osijek

Čepin

Ulica: Cijele ulice
E. Kvaternika, I. Adamovića, Kar. F. Šepera, Kneza Trpimira, A. Cesarca, Kneza Branimira, F. Račkog, Kardinala A. Stepinca, A. G. Matoša, A. M. Miošića, I. Gundulića, D. Šimunovića, P. Preradovića, T. Ujevića

Ovčara, bare, Ritić – cijelo naselje

Kralja Zvonimira 67 do kraja i 50 do kraja;
Kralja Tomislava 20 – 120 i 25 do kraja;
B. J. Jelačića 1 – 113 i 2 – 114
Školska 1 – 81 i 2 – 14
V. Nazora – parna strana
I. Mažuranića 2 – 48
E. Kumičića 2 – 12
A. Šenoe 45 – 79
R. Boškovića 24 do kraja dana i neparna strana
Kolodvorska 2 – 60
Željeznička 2 – 58, 3 – 25
A. Starčevića 2 – 20, 1 – 13

Vrijeme: 08:00 – 15:00