Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Osnovni uvjeti koje će građani morati zadovoljiti da bi dobili sredstva za energetsku obnovu kuća jesu da im je kuća:1. zakonita – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, odnosno svaka druga kuća koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena2. da nije nadograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost3. u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje 4. ima najviše 3 stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2

Na poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Opravdani troškovi koji će se sufinancirati kroz ovaj projekt su: toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.

Korisnici ovih sredstava moraju biti vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće na kojoj bi se provodila obnova te moraju imati prebivalište na adresi te kuće, prijavljeno najkasnije s 1. lipnjem 2020.

Stopa sufinanciranja od 60% opravdanih troškova primjenjuje na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće, a Fond će korisnicima ovog programa dodijeliti sredstva za opravdane troškove u maksimalnom iznosu do 204.000 kuna s PDV-om.

Sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 1. rujna 2020. godine.

Detaljnije informacije pročitajte na: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/?fbclid=IwAR1gCm1UC8Qhh5sXGDRz833WKL1REpfOTvbkRbwSg1c-jO63Q_oPNFofsIM