Kroz projekt Energetska obnova zgrade NK “Klas” Čepin na adresi Neretvanska bb, Čepin, općina Čepin se provode aktivnosti energetske obnove zgrade NK “Klas” Čepin koje za cilj imaju zarobljavanje toplinske energije unutar objekta, uštedu korištenja energenata te smanjenje emitiranja stakleničkih plinova u sastavnice okoliša.

Projektom se provode građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi koje je potrebno izvršiti kako bi se ostvario cilj uštede energije te kako bi se poboljšao energetski razred objekta. Planirane projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu glavnog projekta energetske obnove, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema tlu, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja te zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom.

Energetskom obnovom zgrade i provedbom projektnih aktivnosti, ostvarit će se ušteda potrebne toplinske energije za grijanje od 84%.

Opće informacije o projektu

Korisnik projekta: Općina Čepin
Kod projekta: KK.04.2.1.04.0659
Razdoblje provedbe projekta: 22.2.2019. – 22.11.2021. (33 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 767.677,50 kn
Iznos EU sufinanciranja: 403.984,10 kn
Iznos MRRFEU sufinanciranja: 254.585,38 kn

Naziv poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
Naziv specifičnog cilja: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni fond Konkurentnost i kohezija. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Čepin.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija: www.opzo-opkk.hr

Kontakt:
Krešimir Crnković
Općina Čepin
Kralja Tomislava 105
31431 Čepin
Telefon: 031 381 166
Fax: 075 805 682

opcina@cepin.hr

www.cepin.hr

EU Fondovi