Kroz projekt Energetska obnova zgrade nogometnog kluba “NK Čepin” na adresi ulica grada Vukovara bb, Čepin su provedene aktivnosti energetske obnove zgrade nogometnog kluba „NK Čepin“, koje su za cilj imale zarobljavanje toplinske energije unutar objekta, uštedu korištenja energenata preko 50%, kao i smanjenje emitiranja stakleničkih plinova u sastavnice okoliša.

Projektom su odrađeni građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi koji su se morali izvršiti kako bi se ostvario cilj uštede energije te kako bi se poboljšao energetski razred objekta. Projektne aktivnosti obuhvatile su: izradu glavnog projekta energetske obnove, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema tlu, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom te povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora i ugradnju fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a.

Projektom se postigla ušteda toplinske energije u iznosu od 74%, čime se osiguralo održivo i društveno odgovorno upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Čepin.

Opće informacije o projektu

Korisnik projekta: Općina Čepin
Kod projekta: KK.04.2.1.04.0658
Razdoblje provedbe projekta: 22.2.2019. – 22.2.2021. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 1.022.973,63 kn
Iznos EU sufinanciranja: 633.081,17 kn
Iznos MRRFEU sufinanciranja: 272.924,72 kn

Naziv poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
Naziv specifičnog cilja: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni fond Konkurentnost i kohezija. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Čepin.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija: www.opzo-opkk.hr

Kontakt:

Krešimir Crnković
Općina Čepin
Kralja Tomislava 105
31431 Čepin
Telefon: 031 381 166
Fax: 075 805 682

opcina@cepin.hr

www.cepin.hr

EU Fondovi