Europska komisija je u ponedjeljak odobrila prva dva projekta u Hrvatskoj koji će se financirati iz Kohezijskog fonda Europske unije u ukupnoj vrijednosti od 102,7 milijuna eura. Riječ je o projektu proširenja i poboljšanja kanalizacijskog sustava u Osijeku i izgradnje postrojenja za obradu otpadnih voda, što bi trebalo smanjiti izlijevanje otpadnih voda u Dravu.

Drugi projekt je izgradnja četiri postrojenja za obradu otpadnih voda u Poreču, koji će smanjiti izlijevanje nepročišćene vode u more.

U sklopu „Projekta Osijek“ realizirat će se i projekt nastavka izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Čepin. Ukupna vrijednost investicije „Projekt Osijek“ je 72,5 milijuna eura, a nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Čepin iznosi 9 milijuna eura.

U okviru projekta Osijek predviđeno je izgraditi:

•    Gravitacijski cjevovodi: 39.259 metara
•    Tlačni cjevovodi: 4.821 metara
•    Crpne stanice: 12 komada

Udjeli u sufinanciranju:

•    Općina Čepin 7,2 posto
•    EU fondovi 73 posto
•    Državni proračun 9,9 posto
•    Hrvatske vode 9,9 posto

Početkom srpnja raspisivanje međunarodnog natječaja za izvođenje radova. Planirani početak radova je kraj 2013. godine ili početak 2014, a završetak najkasnije u roku tri godine. Svakako treba napomenuti da je općina do sada financirala projekte vezano uz kanalizacijsku mrežu više od 3 milijuna kuna.