Jedno od predizbornih obećanja bilo je i pravednija naplata općinskih prihoda. Temeljem provedene ankete, preko 80% anketiranih izrazilo je potporu ideji da se provede revizija rješenja o naplati  komunalne naknade.

Proveden je pilot projekt na području Mjesnog odbora Livana, a izmjeru je izvršio Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i utvrđeno je odstupanje; u smislu da su stvarne površine 114% veće od dosadašnjih zaduženja. Svima onima koji nisu plaćali naknadu u realnom iznosu bit će izdana nova rješenja prema objektivno utvrđenim površinama.

Stvarne površine nekretnina osnova su za izračun i Vodoprivredne naknade, te će općinska uprava nastojati postići sporazum oko zajedničkog sufinanciranja nastavka projekta izmjere svih naselja općine Čepin sa Hrvatskim vodama.

Općina razmatra novi sustav reorganizacije zona i koeficijenata, a geodetska izmjera Livane pokazala da su baze podataka o površinama nekretnina nerealne, a zaduživanje mještana provodi se nepravedno, te će Država napraviti veliku pogrešku ukoliko krene u provedbu poreza na nekretnine, a da prije toga na području cijele RH ne utvrdi stvarno stanje površina nekretnina. Središnja državna vlast trebala bi se aktivnije uključiti u rješavanje ovog problema (organizacijski i financijski) ukoliko želi pošteno naplatiti porez na nekretnine na cijelom teritoriju Hrvatske.