Nakon upornog svladavanja brojnih administrativnih prepreka (usklađivanje prostorno-planske dokumentacije, ishođenja brojnih suglasnosti i sl.) napokon smo ishodili građevinsku dozvolu za GOSPODARSKU ZONU ČEPIN, za koju se vjeruje da će stvoriti preduvjete nakon kojih Čepin više nikad neće biti isti; očekujemo krupan iskorak; projekte na EU razini.


Zona se prostire na 20 hektara površine i sada možemo prionuti na izgradnju komunalne infrastrukture, uvjereni smo da će i mnogi investitori prepoznati atraktivnost i dobru prometnu povezanost naše Zone, a posljedično očekujemo otvaranje radnih mjesta, gdje će mladi moći osigurati uvjete za dostojnu egzistenciju, te ćemo zaustaviti sve prisutnije iseljavanje.

Dok smo čekali građevinsku dozvolu nismo sjedili skrštenih ruku već smo projekt izgradnje komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni nominirali u projekte Urbane aglomeracije Osijek, te očekujemo značajna sredstva iz ovog izvora.

Po svim statističkim podatcima posljednjih godina povećala se zaposlenost u općini Čepin, kao i registracija novih gospodarskih subjekata; kao najznačajnije ističemo gospodarsku zonu Ovčara, koja obuhvaća prehrambenu industriju, skladišne kapacitete, distribuciju i transport proizvoda, te prezentaciju proizvoda, a zaposlilo se ili će se još zaposliti oko 200 osoba. Osim na ovoj lokaciji  tvrtka Žito investira (i zapošljava) na lokacijama Tvornice ulja Čepin i Mala Branjevina gdje ulažu još 50 mil. EUR u nove projekte. Da bi se ovaj investicijski zamah tvrtke Žito nesmetano ostvario općina Čepin je u okviru svojih ovlasti promptno reagirala, a na isti način će dočekati svakog investitora kojem je cilj zapošljavanje i gospodarska aktivnost na području općine Čepin.

Ne samo da nam je cilj zadržati mlade i radno aktivno stanovništvo; zalagat ćemo se da stvorimo preduvjete za kvalitetan život i zapošljavanje, te učiniti Čepin još privlačnijim mjestom za život.