HEP-Plin d.o.o. će u narednom razdoblju, počevši od 23.04.2018., započeti postupak ažuriranja podataka o plinskim instalacijama i priključenim objektima za obračunska mjerna mjesta na području općine Čepin.

Izvođač ažuriranja podataka za potrebe HEP-Plina d.o.o. biti će tvrtka Elektromodul d.o.o., Osijek. Djelatnici izvođača dužni su prilikom pristupanja potrošaču predočiti valjanu identifikacijsku iskaznicu na kojoj je jasno naznačeno da se radi o vanjskom suradniku HEP-Plina d.o.o.

Molimo cijenjene potrošače za suradnju, te se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

HEP-Plin d.o.o.