Općina Čepin je i za školsku godinu 2020./2021. osigurala sredstva za kupnju dodatnih nastavnih materijala (bilježnice, radne bilježnice, likovne mape, kutije s radnim materijalima) za sve učenike osnovnih škola, uključujući obvezne i izborne predmete.

Za ovu svrhu u proračunu je osigurano više od 300.000,00 kuna.

Sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. osigurana su u proračunu Republike Hrvatske, pa će svi učenici udžbenike dobiti na početku nastavne godine, zajedno s dodatnim nastavnim materijalima koje osigurava Općina.