Člankom 119. stavkom 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.) propisano je, između ostalog, da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima općinskog vijeća.

Nastavno na navedeno, Općina Čepin poziva sve zainteresirane mještane da se prijave za obnašanje dužnosti:

 • sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku,
 • sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku i
 • sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku.

Uvjeti za imenovanje za suca porotnika:

 • hrvatsko državljanstvo
 • punoljetnost
 • biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
 • ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću
 • ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe
 • ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Posebne odredbe vezane za imenovanje sudaca porotnika za mladež:

 • člankom 45. stavkom 6. Zakona o sudovima za mladež propisano je kako u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti istog spola
 • suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja te umirovljenih osoba muškog i ženskog spola koji imaju iskustva u odgoju mladih osoba
 • kandidati moraju biti u mogućnosti prisustvovati sudskim raspravama u prijepodnevnim satima

Zainteresirani kandidati za suce porotnike moraju popuniti i potpisati izjavu o prihvaćanju kandidature za suca porotnika.

Obrazac izjave nalazi se na službenim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr a isti se može i osobno preuzeti u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvenu djelatnost i socijalnu skrb Općine Čepin, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Uz potpisanu izjavu kandidati moraju priložiti i presliku osobne iskaznice.

Prijedlozi (popunjene i potpisane izjave zajedno s preslikom osobne iskaznice) se dostavljaju do 19. listopada 2018. godine do 12,00 sati u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin ili na mail adresu opcina@cepin.hr

Imenovanje sudaca porotnika, poziv (.PDF)
Izjava kandidata za suca porotnika za mladež (.PDF)
Izjava kandidata za suca porotnika (.PDF)
Zaključak o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku (.PDF)
Zaključak o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku (.PDF)
Zaključak o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku (.PDF)