Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Općina Čepin sklopili su ugovor o sufinanciranju izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin, kojim se Ministarstvo obvezuje sufinancirati izradu Plana u ukupnom iznosu od 49.000,00 kn.

Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 11. sjednici održanoj dana 06. lipnja 2018. godine, donijelo je Odluku o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Čepin za pokretanje postupka za sufinanciranje nabave školskih udžbenika i ostalih školskih potrepština za školsku godinu 2018./2019., a za čega su osigurana sredstva u Proračunu Općine Čepin za 2018. godinu. 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  ČEPIN
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost

Čepin, 07. lipnja 2018.    
                                            
PREDMET: Obavijest o zatvaranju Centra za kulturu – knjižnice do daljnjega za korisnike

Poštovani korisnici knjižnice,

Knjižnica Centra za kulturu Čepin će biti do daljnjega zatvorena zbog velikih građevinskih radova koji se odvijaju na cjelokupnoj zgradi. Cilj ovih radova je izgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta.
Prilikom radova na izgradnji Centra za kulturu pokazale su i neke manjkavosti prilikom renoviranja i same knjižnice, te će se one prilikom ove rekonstrukcije isto tako izvesti – poput grijanja i rasvjete na stubištu knjižnice, te kvalitetne betonske izvedbe i arhive na prvom katu, te priključka knjižnice na kanalizaciju.

U skladu s napucima glavnog nadzornog inženjera
– KNJIŽNICA OSTAJE ZATVORENA DO DALJNJEGA –
upravo zbog sigurnosti posjetitelja, posebno djece, te zbog pravilne izvedbe radova na samom objektu, ali i uređenja eksterijera Centra za kulturu Čepin kako bi svi korisnici, ali i ostali posjetitelji mogli na najbolji mogući način uživati u prekrasno uređenom prostoru koji će biti dostupan javnosti po završetku radova.

S poštovanjem,
Viši stručni suradnik
mr.sc. Lara Liović

Voditelj projekta i PR stručnjak projekta
Pretvaranje  kulturnog naslijeđa „Šokaca“ u turističku atrakciju – ŠOKCI koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru prekograničnog Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020