Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije KLASA:920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-02-21-32, dana 14. rujna 2021. godine prema kojem je proglašeno stanje prirodne nepogode - suša na području gradova Belišće, Đakovo i Osijek te općina Antunovac, Čepin, Gorjani, Koška, Petlovac, Podravska Moslavina, Strizivojna, Viljevo, Vladislavci i Vuka za poljoprivrednu proizvodnju.

Kroz projekt Energetska obnova zgrade NK "Klas" Čepin na adresi Neretvanska bb, Čepin, općina Čepin se provode aktivnosti energetske obnove zgrade NK "Klas" Čepin koje za cilj imaju zarobljavanje toplinske energije unutar objekta, uštedu korištenja energenata te smanjenje emitiranja stakleničkih plinova u sastavnice okoliša.

Projektom se provode građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi koje je potrebno izvršiti kako bi se ostvario cilj uštede energije te kako bi se poboljšao energetski razred objekta. Planirane projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu glavnog projekta energetske obnove, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema tlu, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja te zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom.

Energetskom obnovom zgrade i provedbom projektnih aktivnosti, ostvarit će se ušteda potrebne toplinske energije za grijanje od 84%.

Opće informacije o projektu

Korisnik projekta: Općina Čepin
Kod projekta: KK.04.2.1.04.0659
Razdoblje provedbe projekta: 22.2.2019. – 22.11.2021. (33 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 767.677,50 kn
Iznos EU sufinanciranja: 403.984,10 kn
Iznos MRRFEU sufinanciranja: 254.585,38 kn

Naziv poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
Naziv specifičnog cilja: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni fond Konkurentnost i kohezija. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Čepin.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija: www.opzo-opkk.hr

Kontakt:
Krešimir Crnković
Općina Čepin
Kralja Tomislava 105
31431 Čepin
Telefon: 031 381 166
Fax: 075 805 682

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.cepin.hr

KAKO?
Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. provodi se na dva načina.

1. Osobe se mogu popisati samostalno, ispunjavanjem e-upitnika u sustav e-Građani, istodobno popisujući sve članove kućanstva i stan u kojem stanuju.
2. Popisivači dolaze na adrese kućanstava te popisuju osobe, kućanstva i stanove, a od onih koji su se popisali samostalno, preuzimaju kontrolnu šifru kao dokaz uspješnog samopopisivanja.

KADA?
Samopopisivanje u sustavu e-Građani: od 13. do 26. rujna 2021.  Terensko popisivanje: od 27. ruj na do 17. listopada 2021 .

ZAŠTO?
Popisom 2021. dobit ćemo podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim obilježjima i o obilježjima kućanstava i stanova.

Više informacija pronađi na www.popis2021.hr

Informativni letak

Kroz projekt Energetska obnova zgrade nogometnog kluba "NK Čepin" na adresi ulica grada Vukovara bb, Čepin su provedene aktivnosti energetske obnove zgrade nogometnog kluba „NK Čepin“, koje su za cilj imale zarobljavanje toplinske energije unutar objekta, uštedu korištenja energenata preko 50%, kao i smanjenje emitiranja stakleničkih plinova u sastavnice okoliša.

Projektom su odrađeni građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi koji su se morali izvršiti kako bi se ostvario cilj uštede energije te kako bi se poboljšao energetski razred objekta. Projektne aktivnosti obuhvatile su: izradu glavnog projekta energetske obnove, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema tlu, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom te povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora i ugradnju fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a.

Projektom se postigla ušteda toplinske energije u iznosu od 74%, čime se osiguralo održivo i društveno odgovorno upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Čepin.

Opće informacije o projektu

Korisnik projekta: Općina Čepin
Kod projekta: KK.04.2.1.04.0658
Razdoblje provedbe projekta: 22.2.2019. – 22.2.2021. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 1.022.973,63 kn
Iznos EU sufinanciranja: 633.081,17 kn
Iznos MRRFEU sufinanciranja: 272.924,72 kn

Naziv poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
Naziv specifičnog cilja: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni fond Konkurentnost i kohezija. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Čepin.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija: www.opzo-opkk.hr

Kontakt:

Krešimir Crnković
Općina Čepin
Kralja Tomislava 105
31431 Čepin
Telefon: 031 381 166
Fax: 075 805 682

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.cepin.hr

Tvrtka Pestrid d.o.o. provesti će adulticidni tretman odraslih jedinki komaraca na području cijele općine Čepina dana 12. i 13. kolovoza  2021. godine od 19:30 h do 22:30 h. Tretman dezinsekcije provoditi će se na prometnicama uređajima za apliciranje iz vozila u pokretu.

UPOZORAVAMO:
- pčelare da zatvore svoje košnice,
- roditelje da spriječe nepotrebno izlaganje djece insekticidu.
- građane s dišnim smetnjama da se ne izlažu dimu,
- sve mještane, bez obzira na zdravstveno stanje, da se ne izlažu nepotrebno insekticidu, jer iako su kemijske supstance sadržane u dimu i ispuštene iz strojeva dozvoljene koncentracije, potrebno je čuvati se izravne izloženosti te po savjetu policije usporiti u prometu te stati na nekoliko minuta dok se dim ne raziđe.