Temeljem članka 3., 12. i 13. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18., 15/19. i 21/21. - u daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje KONAČNU LISTU kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Obavještavamo mještane Općine Čepin da će se u periodu od 24.11. do 12.12.2022.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste).

NAZIV PROJEKTA: Izrada Strateškog razvojnog programa

KORISNIK: Općina Čepin

KRATKI OPIS PROJEKTA: Osnovni cilj projekta je izraditi strateški razvojni program Općine Čepin koji će odrediti razvojni smjer Općine u idućem srednjoročnom razdoblju od 2021. do 2027. Očekivani rezultati projekta su izrađen i usvojen strateški razvojni program Općine Čepin. 

Projekt se financira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 150.000,00 KN
IZNOS POTPORE : 141.444,35  KN
EU SUFINANCIRANJE: 120.227,70 KN (85%) 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

(Izrada Strateškog razvojnog programa)


PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja