Člankom 5.stavkom 1. Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima, obrtnicima i stanovništvu općine Čepin za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 9/20.) određeno je kako poduzetnici i obrtnici pravo na mjere propisane Odlukom ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Općini Čepin te dostavom dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za korištenje tražene mjere i izjave o istinitosti podataka.

U srijedu, 15. srpnja 2020., Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 26. sjednici jednoglasno je usvojilo Zaključak o prihvaćanju teksta prijedloga i davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o suradnji na provedbi projekta dogradnje nastavno – sportske dvorane Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin.

U petak, 10. srpnja, u dvorištu DVD Beketinci u Beketincima, održana je promocija pete po redu zbirke pjesama pučkog pjesnika Josipa Štajmahera. Ovu zbirku pjesama naziva „Beketinci selo moje“ posvetio je Beketincima u kojima je  proveo 22 godine svog života.