Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18.) i članka 4. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/14. i 16/16.), Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje se JAVNI POZIV

Projekt službenog naziva „Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture Gospodarske zone Čepin“ označenog referentnim brojem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava – KK.03.1.2.03.0053. predstavlja ulaganje u poduzetničku infrastrukturu kroz poziv za sufinanciranje projekata KK.03.2.1.03 financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.  putem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao posredničko tijelo 1 i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao posredničko tijelo 2, naziva „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“.   

lokalni izbori 2021

BannerWeb Naslovnica

 

Najčitanije