Povodom obilježavanja blagdana svetog Martina, crkvenog goda u Čepinskim Martincima, Općinski Načelnik Dražen Tonkovac zajedno s predstavnicima Općine Čepin, prisustvovao je  svečanom misnom slavlju u crkvi Svetog Martina u Čepinskim Martincima.

U 12:00  položeni su vijenci i zapaljene svijeće na Spomen obilježju Poginulim braniteljima iz Domovinskog rata. Uz Općinsko izaslanstvo položili su vijence i zapalili svijeće roditelji poginulih branitelja, vijećnici općinskog vijeća te predstavnici Policijske postaje Čepin i braniteljskih udruga iz Općine Čepin.

Vijence su nosili pripadnici Udruge veterana vojne policije iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije, a prigodnu molitvu održao je velečasni Josip Kolesarić župnik Župe svete Ane iz Brođanaca.

Povodom obilježavanja blagdana svetog Martina zaštitnika Čepinskih Martinaca  11.11.2021. Općinski Načelnik Dražen Tonkovac uz nazočnost zamjenika načelnika Ivana Žeravice i predsjednika općinskog vijeća Općine Čepin Roberta Periše nazočit će svečanom misnom slavlju u crkvi Svetog Martina u Čepinskim Martincima u 11:00 sati.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.-pročišćeni tekst), članka 24. stavka 1. podstavka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.), točke 10. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 20/21.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine oranica u selu, k.č.br 171, k.o. Čepinski Martinci, zk.ul. 472, površina zemljišta 5682 m2

ODLUKA

Općina Čepin obilježila je dan Svih svetih na Katoličkom groblju u Čepinu 01. studenog 2021. u 16,00 sati, u sklopu vjerskog obreda položio se vijenac i zapalile su se svijeće na Spomen obilježju palim hrvatskim braniteljima. Vijenac su nosili članovi Udruge veterana vojne policije iz domovinskog rata Osječko-baranjske županije, a svijeće su zapalili: općinski načelnik Dražen Tonkovac, predsjednik općinskog vijeća Robert Periša, te predstavnici gospodarstva i udruga.

Vjerski obred predvodili su župnici triju čepinskih župa.

Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i točke 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 20/21.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin, dana 10. listopada 2021. godine, objavljuje OBAVIJEST o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin oranica u selu, k.č.br 171, k.o. Čepinski Martinci, zk.ul. 472, površina zemljišta 5682 m2