Na temelju članka 23. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 28. veljače 2018. godine, utvrđuje

Z A P I S N I K sa 1. sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Tekst Zapisnika možete preuzeti ovdje.
Tekst prijedloga Odluke možete preuzeti ovdje.

Općina Čepin sukladno članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu. Svi mještani općine pozvani su dati mišljenje, prijedloge i primjedbe o nacrtu.

Uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, od 10,00 do 14,00 sati. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt mogu se upisati u obrazac na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Čepin do 28. ožujka 2018. godine.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju u vezi donošenja Plana gospodarenja otpadom možete preuzeti na obrascu ispod ili u prostorijama Općine Čepin.

Obrazac (.docx)

Čepin PGO (.pdf)

Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i točke 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, dana 27. veljače 2018. godine, objavljuje

OBAVIJEST o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Obavještava se natjecatelj koji je podnio ponudu u postupku pisanog javnog nadmetanja na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, kako će se javno otvaranje ponude održati u prostorijama općinske vijećnice Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, dana 28. veljače 2018. godine (srijeda) s početkom u 12,00 sati.

Tekst Obavijesti možete preuzeti ovdje.

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije danas je pristigla Odluka o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta u iznosu od 392.144,97 kuna koja su bespovratna.

Projekt „Pretvaranje kulturnog nasljeđa „Šokaca“ u turističku atrakciju – ŠOKCI“ nastala je sufinanciranjem sredstvima Europske unije u okviru prekogranične suradnje Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Programme 2014-2020. Vrijednost projekta je 947.360, 68 eura, gdje je vrijednost projekta u gradu Mohaču 452.500,00 eura, a u Općini Čepin 494.860,68 eura, od čega Europska unija sufinancira Projekt Šokci u Općini Čepin s 85% u vrijednosti 420.631,57 eura, dok ostatak sredstava od 15% Općina Čepin sama osigurava iz drugih izvora sufinanciranja. Javnim pozivom Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, Općina Čepin je podnijela Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda kao Jedinica lokalne samouprave koja po vrijednosti indeksa razvijenosti pripada u III. skupinu  te je na taj način ostvareno 70% bespovratnih sredstava.

Poseban naglasak na ovom projektu što je namijenjen jačanju prekogranične suradnje, šokačke kulture i poboljšanja turističke ponude rekonstrukcijom imovine centra, kulturne baštine, instalacijom nove opreme i produkcijom promotivnih materijala.

mr. sc. Lara Liović
Voditeljica projekta i PR stručnjak - projekt ŠOKCI