Sve više korisnika počelo je koristiti pogodnosti tjelovježbe u , a na ruku nam idu i blaže mjere epidemiološke zaštite, koje korisnicima omogućavaju opuštenije i lakše razgibavanje i vježbanje. Naš Alen uvijek smišlja raznovrsne vježbe različitog intenziteta, stoga korisnici sami mogu zaključiti ako im je nešto prenaporno ili gube snagu. Jutarnjom tjelovježbom pripremamo starije stanovnike općine Čepin za ostatak dana, a uz bolje raspoloženje i razvoj zdravih navika stvaramo i bolju budućnost za naše korisnike.

Općina Čepin i KUD „I. K. Adamović“ Čepin, daruju svoje sumještane i drage nam goste 20. Čepinskim suncokretima. Pozivamo vas, pridružite nam se u petak, 01. i subotu 02. listopada 2021., u dvorištu OŠ Vladimir Nazor Čepin!

Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  Općinu Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 18/21.), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U  PRIJEDLOG  PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU ČEPIN

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin (u daljnjem tekstu: Programa), ispravljenog temeljem očitovanja Ministarstva poljoprivrede, bit će izložen na javni uvid u zgradi Općine Čepin, u Vijećnici Općine Čepin, u trajanju od 28. rujna do 12. listopada 2021. godine, svakog radnog dana u trajanju od 9:00 do 14:00 sati. Za uvid je obvezna prethodna najava putem telefona 031 381 232, u skladu s trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Na izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore.

2. O podnesenim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Čepin u roku od 30 dana.

3. Nakon proteka Javnog uvida, Općinski načelnik uputit će Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin, te podnesene prigovore, ukoliko ih ima, Općinskom vijeću Općine Čepin na razmatranje i odlučivanje. Nakon odlučivanja o prigovorima Općinsko vijeće Općine Čepin donijet će ispravljen Program i dostaviti ga Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost i Osječko – baranjskoj županiji na mišljenje.

4. Prigovori moraju biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Programa na kojeg se odnose.

5. Prigovor se podnosi najkasnije do isteka roka javnog uvida u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin ili na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zaključno s danom 12. listopada 2021. godine.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 14/21), Općinski načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin

  1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin trajat će od 30.09.2021. do 07.10.2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin u prostorijama Općine Čepin svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati, uz obveznu prethodnu najavu putem telefona 031 381 232, a sve u skladu s trenutno važećim epidemiološkim mjerama.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 06.10.2021. godine u 10:00.sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin.
  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.
  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin ili na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zaključno s danom 07.10.2021. godine.
  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uvid u cjelokupan tekst Objave možete preuzeti ovdje.