Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.1.1.02.0006 Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove utvrde Kolođvar i izgradnje dodatnog sadržaja od 09. prosinca 2019. godine i Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb KLASA: 112-03/22-01/1, URBROJ: 2158-12-22-2 od 07. siječnja 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb, utvrđuje LISTU KANDIDATATA

Temeljem članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u svezi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca (objavljen u „Narodnim novinama“, broj 103/2021 od 24. rujna 2021. godine, te na službenim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, Kralja  Zvonimira 105, 31431 Čepin), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, utvrdilo je da pisanom testiranju (pismena provjera znanja) i provjeri sposobnosti (rad na računalu) mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (.PDF)

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi općinskom načelniku Općine Čepin IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu) po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, utvrđuje LISTU KANDIDATA prijavljenih za radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, te čija je prijava pravodobna i uredna.

LISTA KANDIDATA (.PDF)

Dana 13. listopada 2021. godine u prostoriji općinske vijećnice Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, Čepin, proveden je postupak prethodne provjere znanja (pismeno testiranje) i sposobnosti kandidata (rad na računalu), po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, te se ovim putem objavljuju REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I RASPORED ODRŽAVANJA INTERVJUA po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), općinski načelnik Općine Čepin, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin