Temeljem Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“, KLASA: 910- 01/20-06/21, UR.BROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0004, od 05. listopada 2020. godine, a radi provedbe projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi", općinski načelnik Općine Čepin, donosi sljedeću ODLUKU o izboru kandidata po Javnom oglasu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  na radno mjesto, komunalni redar/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

Temeljem Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“, KLASA: 910- 01/20-06/21, UR.BROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0004, od 05. listopada 2020. godine i Javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi", Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi" kojim se prima 4 osobe u radni odnos na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 05. listopada 2022. godine, objavljuje L I S T U  K A N D I D A T A i P O Z I V na usmeni intervju

ZAPISNIK o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin na radno mjesto:

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“, KLASA: 910- 01/20-06/21, UR.BROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0004, od 05. listopada 2020. godine, te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/20.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi" za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Čepin za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi, kako slijedi:

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I RASPORED ODRŽAVANJA INTERVJUA po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

Najčitanije