Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

Zapisnik o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

– usmeno testiranje (intervju)

po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo  Općine Čepin na radno mjesto:

- viši savjetnik/ica za proračun i financije,

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

ZAPISNIK (.PDF)

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepinna radno mjesto:
- viši stručni suradnik/ica za računovodstvo,
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Rok za prijavu na navedeni javni natječaj je zaključno s 25. svibnja 2020. godine
JAVNI NATJEČAJ (.PDF)
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA (.PDF)

Dana 24. veljače 2020. godine u prostoriji općinske vijećnice Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, Čepin, proveden je postupak prethodne provjere znanja (pismeno testiranje) i sposobnosti kandidata (rad na računalu), po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, na radno mjesto viši savjetnik za proračun i financije, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  na radno mjesto, viši savjetnik/ica za proračun i financije, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi pročelnici Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu) po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin na radno mjesto viši savjetnik/ica za proračun i financije, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin.

Najčitanije