Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos voditelja/ice računovodstva, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelj računovodstva u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Ravnatelja i za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin objavljuje POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezan uz Natječaj za prijam u radni odnos u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin na sljedećim radnim mjestima:

  1. 1.            Stručni suradnik psiholog/inja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 1 radnik, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
  2. 2.            Zdravstveni voditelj/ica (medicinski brat/sestra), 1 radnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
  3. 3.            Voditelj/ica računovodstva, 1 radnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

provest će se dana 26. srpnja 2022. godine (utorak), u prostorijama općinske vijećnice Općine Čepin, u Čepinu, ulica Kralja Zvonimira 105, prema rasporedu iz privitka.

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos zdravstveni voditelj/ica (medicinski brat/sestra), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstvene voditeljice u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

Na temelju članka 45. stavak 4. i članka 50. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, a po prijedlogu osnivača KLASA: 601-01/20-01/3, URBROJ: 2158-12-22-55 od 07. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 7. sjednici održanoj  11. srpnja 2022. godine donosi ODLUKU o visini naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Čepin

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos stručni suradnik psiholog/inja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto psihologinje u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj  10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 06.07.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos voditelja/ice računovodstva

Najčitanije