Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, utvrđuje Listu kandidata prijavljenih za radno mjesto referent/ica za komunalni doprinos i naknade, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, te čija je prijava pravodobna i uredna, te istovremeno objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem.

Temeljem članka 17., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin na radno mjesto:

Dana 06. kolovoza 2018. godine u prostoriji općinske vijećnice Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, Čepin, proveden je postupak prethodne provjere znanja (pismeno testiranje) i sposobnosti kandidata (rad na računalu), po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, na radno mjesto referent/ica za komunalni doprinos i naknade, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Rezultati prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i raspored održavanja intervjua (.PDF)

U nastavku pogledajte dokumente oglasa

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost, Zapisnik o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata–usmeno testiranje (intervju) i Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang-listu)

Zapisnik o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) (.docx)

Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang-listu) (.docx)

Najčitanije