Općina Čepin objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju farme muznih krava Mala Branjevina – rekonstrukcija postojeće lagune. Više o tome pogledajte u privitku.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (.PDF)