Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čepin na sjednici održanoj 16. travnja 2019. donijelo je R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

Privitak:
RJEŠENJE