Vlada republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), je donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 05. svibnja 2019.

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave