Vlada republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), je donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedene Odluke objavljene su u „Narodnim novinama“, broj 37/2023, a stupile su na snagu dana 03. travnja 2023. godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 07. svibnja 2023.

Izborni sudionici mogu obrasce za postupak kandidiranja, propisane Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj M III – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora, oznaka OM-3 do OM-8, preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr , počevši od 4. travnja 2023. od 00:00 sati, od kada počinju teći rokovi za predaju prijedloga lista kandidata odnosno kandidatura. Navedeni obrasci neće se tiskati te ih stoga neće biti moguće kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina“.

Privitak

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj M III – obrasci za kandidiranje, pripremu i provedbu izbora