Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čepin na sjednici održanoj 2. prosinca 2019. donijelo je R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

RJEŠENJE (.PDF)