Općina Čepin pokrenula je projekt Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu kroz koji će izgradnjom i povezivanjem biciklističkih staza na području općine i okolice stvoriti preduvjete za veću protočnost i sigurnije prometovanju na gradskim i prigradskim relacijama. Projektom je obuhvaćena gradnja izgraditi tri biciklističke staze u općini Čepin. Provedba projekta započela je u svibnj 2017. godine i traje 40 mjeseci, a cilj je izgradnja prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš. Biciklistička infrastruktura će pridonijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području urbane aglomeracije Osijek.

Projekt se odnosi na izvođenje radova na izgradnji tri biciklističke staze:

1. Dionica: Čepin-Livana

Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju postojećeg kolnika u ulici pješačkih i biciklističkih staza. Ukupna duljina dionice iznosi 1290 metara. Radovi su započeli u svibnju 2017.

2. Dionica: Čepin – Ulica kralja Tomislava

Koridor Ulice kralja Tomislava (županijska cesta ŽC 4085) sastoji se od kolnika, zelenog pojasa, odvodnih jaraka, kolnih prilaza, autobusnih stajališta, parkirališta i postojećih pješačkih staza. Ukupna duljina dionice iznosi 2780 metara.

3. Dionica: Čepin – Ulica kralja Zvonimira.

Koridor Ulice kralja Zvonimira (županijska cesta ŽC 4105) sastoji se od kolnika, zelenog pojasa, odvodnih jaraka, kolnih prilaza, autobusnih stajališta, parkirališta i postojećih pješačkih staza. Ukupna duljina dionice iznosi 2250 metara.

Korak prema većem prihvaćanju javnog prijevoza

Povezivanje mrežom biciklističkih staza, tj. omogućavanjem sigurnih biciklističkih putovanja skraćuje se vrijeme putovanja između polazne točke/odredišta i autobusnih stajališta. Time autobusni javni prijevoz postaje izbor konkurentniji prijevozu osobnim automobilom.

Izgradnja i unaprjeđenje biciklističkih staza omogućit će sigurniju i jednostavniju uporabu bicikala kao primarnog prijevoznog sredstva, pridonijeti smanjenju stope lokalnih putovanja osobnim motornim vozilima, te povećati udio lokalnih putovanja biciklom i javnim prijevozom.

Potreba za navedenim intervencijama utvrđena je u prethodno provedenim studijama i potvrđena strateškim dokumentima pri čemu su identificirane sljedeće prednosti korištenja bicikla, odnosno sljedeći pozitivni utjecaji razvitka biciklizma u urbanim područjima:

– smanjenje prometnih zagušenja,

– komplementarnost s javnim prijevozom,

– smanjeno i pouzdanije vrijeme putovanja,

– fleksibilnost i prostorna učinkovitost pri kretanju,

– ravnomjerna dostupnost,

– smanjenje onečišćujućih emisija i buke,

– povećana sigurnost prometa,

– gospodarski razvitak,

– zdravlje stanovnika,

– održivo korištenje prirodnih resursa i smanjenje doprinosa klimatskim promjenama,

– stvaranje temelja održivom prostornom razvoju i pozitivnoj slici urbane aglomeracije.

Opće informacije o projektu

Naziv projekta: Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu

Kod projekta: KK.07.4.2.16.0011.

Korisnik projekta: Općina Čepin

Ukupna vrijednost projekta: 9.194.457,64 kuna

EU sufinanciranje projekta: 6.312.796,13 kuna

Razdoblje provedbe projeta: 18. svibnja 2017. – 18. rujna 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Čepin.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

Kontakt:

Općina Čepin
Kralja Tomislava 105
31431 Čepin
Tel: 031 381 166
Fax: 075 805 682
opcina@cepin.hr

www.cepin.hr