Temeljem sprječavanja sukoba interesa, a sukladno čl.13. Zakona o javnoj nabavi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da kao načelnik Općine Čepin, odnosno predstavnik naručitelja u postupke javne nabave ne obavljam nikakve upravljačke poslove u bilo kojem gospodarskom subjektu.

Da kao predstavnik naručitelja nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno u kapitalu nekog gospodarskog subjekta sa više od 0,5% vlasništva društva

Dražen Arnold