Osnovna svrha integriranog razvojnog programa Izrade projektno tehničke dokumentacije za obnovu utvrde Kolođvar i za izgradnju dodatnog sadržaja je stvoriti preduvjete za obnovu kulturne baštine i razvoja dodatnih edukativno-turističkih sadržaja na prostoru postojećeg zaštićenog kulturnog dobra „Srednjovjekovni grad Kolođvar“ s ciljem stvaranja nove turističke ponude i razvoja turizma na području Osječko-baranjske županije (cepin.hr, 2021.)

Rezultati projekta: Izradit će se projektno tehnička i studijska dokumentacija za obnovu i restauraciju kulturne baštine i uređenje lokacije, kao i projektno tehnička dokumentacija za izgradnju dodatnih sadržaja kojima se izravno stvara nova turistička ponuda s velikim brojem sadržaja temeljena na valorizaciji kulturne baštine.