Sukladno stavku 2. članku 102. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna UPU-a „Gospodarska zona Čepin“

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU GZ Čepin (.pdf)