Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin (.PDF)