Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin (.PDF)