Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin (.PDF)