Ponovna javna rasprava održana je temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.). Ovo Izvješće izrađeno je sukladno odredbama članka 103. Zakona.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu (.PDF)