Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Plandište 1” Čepin („Službeni glasnik“ Općine Čepin broj 30/23), Načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Plandište 1” Čepin

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin – Obavijest (PDF.)

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin – prijedlog (.PDF) i karte (.zip)