Na temelju odredbe članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Čepin objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DPU-a “GOSPODARSKE ZONE” ČEPIN.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Čepin objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DPU-a “GOSPODARSKE ZONE” ČEPIN.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a „Gospodarske zone“ Čepin trajati će od 28. rujna 2011. do 12. listopada 2011. godine. Prijedlog plana biti će izložen u Općini Čepin, K. Zvonimira 105 svakim radnim danom od 08,00 do 12,00 sati. Tijekom trajanja Javne rasprave biti će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u vijećnici Općine Čepin, K. Zvonimira 105 11. listopada 2011. godine u 10,00 sati.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana  mogu se dostaviti Općinskom načelniku Općine Čepin ili Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno do 12. listopada 2011. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Arnold, dr. med.