Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ u Čepinu.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ u Čepinu – Obavijest (PDF.)