Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik“ Općine Čepin broj 22/23), Načelnik Općine Čepin, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin.

Javna rasprava o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin – Obavijest (PDF.)

viii-id-ppuo-cepin-prijedlog_2023-09-20_0742 (.zip)