Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, utvrđuje Listu kandidata prijavljenih za radno mjesto referent/ica za komunalni doprinos i naknade, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, te čija je prijava pravodobna i uredna, te istovremeno objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem.

Lista kandidata – referent za komunalni doprinos i naknade 2018. (.PDF)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – referent za komunalni doprinos i naknade 2018. (.PDF)