Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin o na radno mjesto referent/ica za komunalni doprinos i naknade, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, objavljuje rezultate intervjua, te na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.), podnosi pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu)
po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin na radno mjesto referent/ica za komunalni doprinos i naknade, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Zapisnik o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) (.PDF)

Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang-listu) (.PDF)