Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin na radno mjesto:


– viši stručni suradnik/ica za komunalnu naknadu i poljoprivredu,
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Rok za prijavu na navedeni javni natječaj je zaključno s 12. prosinca 2019. godine

JAVNI NATJEČAJ (.PDF)
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA (.PDF)