Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i točke 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 7/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin, dana 28. ožujka 2018. godine, objavljuje

OBAVIJEST o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin

Obavještava se natjecatelj koji je podnio ponudu u postupku pisanog javnog nadmetanja na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin (prodaja ½ suvlasničkog udjela nekretnine u vlasništvu Općine Čepin – grobno mjesto 14, polje 4, red 13, na katoličkom groblju u Čepinu), kako će se javno otvaranje ponude održati u prostorijama općinske vijećnice Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, dana 29. ožujka 2018. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati.

Tekst Obavijesti možete preuzeti ovdje.