Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 – Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.-pročišćeni tekst), članka 24. stavka 1. podstavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.), točke 10. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18.), i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.