Javni natječaj za prodaju nekretnine (grobno mjesto na katoličkom groblju u Čepinu) – Zapisnik sa sjednice povjerenstva i prijedlog Odluke

Na temelju članka 23. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 7/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 29. ožujka 2018. godine, utvrđuje

Z A P I S N I K sa 1. sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin

Tekst Zapisnika možete preuzeti ovdje.
Tekst prijedloga Odluke možete preuzeti ovdje.