Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11. i 64/15.), članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/15. i 25/18.) i Odluke općinskog načelnika Općine Čepin o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Čepinskim Martincima („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 28/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Čepinskim Martincima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u Čepinskim Martincima.

Tekst javnog natječaja u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda: 07.12.2018. godine do 15,00 sati