REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEPIN

Klasa: 361-03/12-01/49
Ur.broj: 2158/05-12-1

Čepin, 10. listopada 2012. god.

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12), Općina Čepin objavljuje

J A V N I    P O Z I V investitorima/vlasnicima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Čepin radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

13. srpnja 2012. god. na snagu je stupio novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (objavljen u Narodnim novinama broj 86/12.) dostupan na Internet stranicama Narodnih novina. Zakonom su uređeni uvjeti, postupak i pravne posljedice (ne)ozakonjenja zgrada. Pozivaju se mještani Općine Čepin i druge osobe koje su vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Čepin da u zakonskom roku – do 30. lipnja 2013. godine podnesu Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju tih građevina. Za sve ostale detaljne informacije, javit se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, Osijek ili u Općinu Čepin, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno – stambene djelatnosti.

Kontakt osoba: Tomislav Kuna, dipl.oecc.

Općinski načelnik
Dražen Arnold, dr.med.