Obavještavamo vas da je Župan Osječko-baranjske županije Rješenjem o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije, Klasa: 920-11/17-01/15,  URBROJ: 2158/1-01-02-17-2, od 14. rujna 2017. godine proglasio stanje elementarne nepogode – suša na području Osječko-baranjske županije osim za područje Grada Donjeg Miholjca te općina Antunovac, Čeminac, Donja Motičina i Podravska Moslavina za slijedeće skupine dobara: obrtna sredstva i dugogodišnje nasade.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da prijave štete u pisarnici Općine Čepin, od 21. rujna do 06. listopada 2017. godine, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu kojeg možete popuniti u pisarnici ili preuzeti na linku ispod:

Obrazac EN-P (.PDF)

– Za poljoprivredne, povrtlarske odnosno voćarske kulture za koje se šteta prijavljuje potrebno je navesti:

– površinu odnosno broj stabala/trsova za voćarske/vinogradarske kulture

– ARKOD česticu i katastarsku općinu u kojoj se čestica nalazi – NAPOMENA: prijavljuju se kulture za područje k.o.Čepin, k.o.Beketinici, k.o.Čepinski Martinci i k.o.Čokadinci  –  KULTURE KOJE SE NALAZE NA PODRUČJU DRUGIH KATASTARSKIH OPĆINA NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE, TE IH JE POTREBNO PRIJAVITI NA PODRUČJU OPĆINA U KOJIMA SE NALAZE!

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • kopiju obrasca ARKOD Upisnika – LIST A i B za 2017. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
  • Kopiju osobne iskaznice podnositelja prijave
  • Broj žiro-računa
  • OIB
  • Broj telefona

Sve prijave štete, koje nemaju navedene priloge, odnosno za poljoprivredne kulture kao prilog nemaju odgovarajuće popunjen Upisnik za 2017. godinu,  te u kojima se prijavljeni podaci na Obrascu za prijavu štete (EN-P) ne podudaraju sa podacima iz Upisnika (List A i B) neće se uzeti u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirati telefonski na broj 381-232