Obavještavamo Vas da je Župan Osječko-baranjske županije donio Rješenje o proglašenju elementarne nepogode – mraza KLASA: 920-11/16-01/2, URBROJ: 2158/1-01-02-16-2, od 06. svibnja 2016. godine na području Osječko-baranjske županije za povrtne, voćarske i vinogradarske kulture, a na području gradova Donji Miholjac, Đakovo i Našice te općina Bizovac, Čepin, Draž, Đurđenovac, Gorjani, Levanjska Varoš, Petlovac, Petrijevci, Popovac, Satnica Đakovačka, Semeljci, Trnava, Viškovci, Vladislavci i Vuka za ratarske kulture i industrijsko bilje.

Pozivaju se, fizičke i pravne osobe da prijave štete u pisarnici Općine Čepin, od 12. svibnja do 06. lipnja 2016. godine, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

Za kulture za koje se šteta prijavljuje potrebno je navesti površinu odnosno broj stabala/trsova za voćarske/vinogradarske kulture, te k.č.br. i k.o.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu kojeg možete popuniti i u pisarnici, ili preuzeti na linku ispod.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • kopiju obrasca ARKOD Upisnika – LIST A i B za 2016. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te kopije posjedovnog lista
  • presliku ugovora o zakupu ili najmu ukoliko se zemljište koristi po toj osnovi
  • broj žiro-računa,
  • OIB,
  • kopiju osobne iskaznice podnositelja prijave
  • broj telefona
  • potpisanu izjavu vezanu uz prijavu štete , dostupnu na linku ispod

Sve prijave štete, koje kao prilog nemaju odgovarajuće popunjen Upisnik za 2016. godinu,  te u kojima se prijavljeni podaci na Obrascu za prijavu štete(EN-P) ne podudaraju sa podacima iz Upisnika (List A i B) neće se uzeti u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirati telefonski  na broj 381-232

Prijava štete od elementarne nepogode (.PDF)

Izjava (.PDF)